FONTSIZE

ข่าวประกาศ : วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : "ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร"
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
สตส.สระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ผ่านระบบ Zoom Meeting (25/04/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ผ่านระบบ Zoom Meeting
สตส.สระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สตส.สระบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (24/04/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
สตส.สระบุรี เข้าสอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (24/04/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เข้าสอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
สตส.สระบุรี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (24/04/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อ่านทั้งหมด...     
ประกาศรับสมัครงานงบทดลองสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างข่าวประกาศประกาศ/คำสั่ง 
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (19/04/2567)
ประกาศ สตส.สระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (12/10/2566)
ประกาศ สตส.สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (11/10/2566)
ประกาศ สตส.สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (04/10/2566)
ประกาศ สตส.สระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (29/09/2566)
ประกาศ สตส.สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (28/09/2566)
อ่านทั้งหมด...     
 
 

 
เมนู บริการ บริการ

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี 437/8 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3635 1810 โทรสาร 0 3635 1809

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์